شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

الگوی برش ماسک آدم برفی
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک آدم برفی طرح الگوی ماسک آدم برفی شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید با نرم افزار Paint یا هر نرم افزار دیگری با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها […]
1 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک تمساح
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی ماسک کاغذی تمساح الگوی ماسک تمساح یکی از طرح‌های سایت طرح بازار است که شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ […]
1 دانلود
5.0
25,000 تومان
الگوی برش ماسک کدوتنبل
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کدوتنبل الگوی ماسک کدوتنبل یکی دیگر از طرح‌های سایت طرح بازار است که شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب […]
0 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک اژدها
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک اژدها الگوی ماسک اژدها یکی دیگر از طرح‌های سایت طرح بازار است که شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب […]
2 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک کاغذی گاو
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کاغذی گاو سری الگوی ماسک کاغذی گاو شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی بوده و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و جشن […]
4 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک کاغذی بره گوسفند
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کاغذی بره گوسفند سری الگوی ماسک کاغذی بره شامل ۴ فایل الگو است که ۲ الگو رنگی بوده و ۲ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و […]
6 دانلود
5.0
29,000 تومان