شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

الگوی برش ماسک پنگوئن
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک پنگوئن طرح الگوی ماسک پنگوئن شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید با نرم افزار Paint یا هر نرم افزار دیگری با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ […]
2 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک آدم برفی
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک آدم برفی طرح الگوی ماسک آدم برفی شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید با نرم افزار Paint یا هر نرم افزار دیگری با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها […]
1 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک تمساح
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی ماسک کاغذی تمساح الگوی ماسک تمساح یکی از طرح‌های سایت طرح بازار است که شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ […]
1 دانلود
5.0
25,000 تومان
الگوی برش ماسک کدوتنبل
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کدوتنبل الگوی ماسک کدوتنبل یکی دیگر از طرح‌های سایت طرح بازار است که شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب […]
0 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک اژدها
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک اژدها الگوی ماسک اژدها یکی دیگر از طرح‌های سایت طرح بازار است که شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب […]
2 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک کاغذی گاو
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کاغذی گاو سری الگوی ماسک کاغذی گاو شامل ۲ فایل الگو است که ۱ الگو رنگی بوده و ۱ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و جشن […]
4 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک کاغذی بره گوسفند
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کاغذی بره گوسفند سری الگوی ماسک کاغذی بره شامل ۴ فایل الگو است که ۲ الگو رنگی بوده و ۲ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و […]
6 دانلود
5.0
29,000 تومان
سری ۷ الگوی ماسک کاغذی خرگوش
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
سری ۷ الگوی ماسک کاغذی خرگوش سری الگوی ماسک کاغذی خرگوش شامل ۷ فایل الگو است که ۴ الگو رنگی بوده و 3 الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و […]
3 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی ماسک کاغذی صورت شاه و ملکه و شاهزاده
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی ماسک کاغذی صورت شاه و ملکه و شاهزاده الگوی ماسک کاغذی صورت شاه و ملکه و شاهزاده شامل 6 فایل الگو است که 3 الگو رنگی بوده و 3 الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. […]
0 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی ماسک کاغذی صورت کوتوله
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی ماسک کاغذی صورت کوتوله الگوی ماسک کاغذی صورت کوتوله شامل ۴ فایل الگو است که ۲ الگو رنگی بوده و ۲ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و جشن […]
1 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک کاغذی صورت بابانوئل
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کاغذی صورت بابانوئل الگوی برش ماسک کاغذی صورت بابانوئل شامل ۴ الگو است که ۲ الگو رنگی بوده و ۲ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی و […]
1 دانلود
5.0
29,000 تومان
الگوی برش ماسک کاغذی ریش و سبیل
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
الگوی برش ماسک کاغذی ریش و سبیل الگوی برش ماسک ریش و سبیل شامل ۴ الگو است که ۲ الگو رنگی بوده و ۲ الگو بدون رنگ که می توانید در رایانه با رنگ های دلخواه آن را رنگ آمیزی نمایید همچنین مناسب برای رنگ آمیزی کودکان می باشد. این الگوها مناسب چاپ برای بازی […]
19 دانلود
5.0
19,000 تومان