شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

طراحی کامیون با نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
طراحی کامیون با نرم افزار Interactive Physics طراحی یک کامیون کشنده با بار در نرم افزار Interactive Physics برای شما آماده شده است. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می باشد. در ویدیوی بالا نحوه حرکت [...]
1 دانلود
5.0
29,000 تومان
طراحی تراکتور قدرتمند با نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
طراحی تراکتور قدرتمند با نرم افزار Interactive Physics یک تراکتور قدرتمند که به راحتی از روی یک مانع رد می شود در نرم افزار Interactive Physics برای شما آماده شده است. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می [...]
1 دانلود
5.0
29,000 تومان
آموزش مقایسه وزن و چگالی با نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
آموزش مقایسه وزن و چگالی با نرم افزار Interactive Physics در این طرح یک فایل آموزشی که برای مقایسه وزن و چگالی اجسام مختلف استفاده می شود را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می [...]
0 دانلود
5.0
39,000 تومان
شبیه سازی خودرو با شاسی و فنر با نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
شبیه سازی خودرو با شاسی و فنر با نرم افزار Interactive Physics طراحی یک خودرو با شاسی و سیستم تعلیق در نرم افزار اینتراکتیو فیزیکس را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می باشد. [...]
1 دانلود
5.0
35,000 تومان
شبیه سازی دستگیره درب با نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
پروژه شبیه سازی قفل درب با نرم افزار Interactive Physics در این طرح پروژه شبیه سازی دستگیره درب در نرم افزار اینتراکتیو فیزیکس را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می باشد. کلیپ [...]
0 دانلود
5.0
35,000 تومان
دانلود پروژه شبیه سازی پرتاب در نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
پروژه شبیه سازی پرتاب در نرم افزار Interactive Physics در این طرح پروژه شبیه سازی پرتاب در نرم افزار اینتراکتیو فیزیکس را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می باشد.   کلیپ [...]
6 دانلود
5.0
29,000 تومان
پروژه طراحی بازی بیلیارد در نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
پروژه طراحی بازی بیلیارد در نرم افزار Interactive Physics در این طرح پروژه طراحی بازی بیلیارد در نرم افزار طراحی سازوکار حرکتی (مکانیزم) را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می [...]
0 دانلود
5.0
29,000 تومان
پروژه طراحی ترازو در نرم افزار Interactive Physics
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
طراحی سازوکار حرکتی ترازو پروژه طراحی ترازوی کفه ای در نرم افزار طراحی سازوکار حرکتی (مکانیزم) را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل یک فایل می باشد که با نرم افزار Interactive Physics طراحی شده است. فرمت ذخیره سازی فایل .ip می باشد. در این پروژه مطابق کلیپ فوق مکانیسم  و [...]
0 دانلود
5.0
29,000 تومان
پروژه ماشین دوموتوره با سیستم تعلیق در نرم افزار Interactive Physics و Working Model
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
پروژه سازوکار حرکتی ماشین دوموتوره با سیستم تعلیق (فنر و کمک فنر) در این طرح پروژه شبیه سازی خودرو دارای فنر و کمک فنر (سیستم تعلیق) در نرم افزارهای طراحی سازوکار حرکتی (مکانیزم) را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل دو فایل می باشد که یکی با نرم افزار Interactive Physics [...]
0 دانلود
5.0
39,000 تومان
پروژه ماشین دوموتوره با نرم افزار Interactive Physics و Working Model
تکسا شاپ
تکسا شاپ taksaa.ir
پروژه سازوکار حرکتی ماشین دوموتوره در این طرح پروژه ماشین ساده دوموتوره با نرم افزارهای طراحی سازوکار حرکتی (مکانیزم) را برای شما آماده کرده ایم. این طرح شامل دو فایل می باشد که یکی با نرم افزار Interactive Physics و دیگری با نرم افزار مشابه Working Model طراحی شده است هر دو [...]
2 دانلود
5.0
29,000 تومان