آموزش ویدیویی ساخت ماهی قرمز کاغذی 1
شناسه: 2976
بازدید: 28

نوروز امسال مصادف شده با شیوع سراسری کروناویروس و بسیاری از اعمال و رسوم سال نو امسال تغییر کرده یا حذف شده اند. یکی از این رسوم خرید و نگهداری از ماهی قرمز است که به دلیل مسایل بهداشتی امسال این رسم نیز کمرنگ و یا حذف شده است. اما می توان با ساخت یک ماهی قرمز کاغذی برای کودکان این رسم را هر چند به صورت غیر معمول یادآوری نمود امروز در سایت طرح بازار دو ویدیو از آموزش ساخت ماهی قرمز کاغذی آماده کرده ایم که می توانید مشاهده نمایید.

ویدیوی ۱

ویدیوی ۲

آموزش ویدیویی ساخت ماهی قرمز کاغذی
5 از 1 رای